Centrum Kultury Błaszki

Scena

Oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”; działanie 313,322,323 „Odnowa wsi”

 

Nazwa inwestycji: „Zakup sceny z zadaszeniem dla potrzeb kulturalno-rekreacyjnych realizowanych przez Centrum Kultury w Błaszkach zlokalizowane w Lubanowie”

Całkowita wartość projektu: 130.097,10 zł

Wartość dofinansowania z PROW: 79.327,00 zł

Beneficjent: Centrum Kultury w Błaszkach, 98-235 Błaszki, Lubanów 27, www.ckb.blaszki.pl

 

 

 

Centrum Kultury w Błaszkach, dzięki wsparciu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dysponuje:

1)      Sceną o wymiarach 12m x 10m (120m²) z podestami scenicznymi o wymiarach 2m x 1m.

2)      Zadaszeniem dwuspadowym o wymiarach 12,5m x 10,5m x 8,15m.

3)      Schodami i poręczami ochronnymi sceny.

4)      Skrzydłami dźwiękowymi.