Centrum Kultury Błaszki

Programy Zewnętrzne

Program Operacyjny Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Promocja Czytelnictwa. Priorytet l: Rozwój księgozbiorów bibliotek.

Zadanie: zakup nowości wydawniczych.

Dotacje:

 • 2005 r. – 9 000 zł
 • 2007 r. – 10 000 zł
 • 2008 r. – 10 000 zł
 • 2009 r. – 3 500 zł
 • 2010 r. – 3 500 zł
 • 2011 r. – 5 100 zł
 • 2012 r. – 8 000 zł
 • 2013 r. – 8 400 zł
 • 2014 r. – 8 400 zł
 • 2015 r. – 10 400 zł

Program Wieloletni na lata 2016-2020 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

Priorytet 1

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

OPERATOR PRIORYTETU - Biblioteka Narodowa

Dotacje:

 • 2016 r. - 10 500 zł
 • 2017 r. - 10 200 zł

„Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”