Centrum Kultury Błaszki

Rytmika

Godzina i miejsce zajęć

Centrum Kultury w Błaszkach

  • środa godzina 17.00-17.45 grupa młodsza; 18.00 do 18.45 grupa starsza. 

 

Prowadzący - Anna Pawlak

 

Rytmiki uczę od ponad 20 lat. Ukończyłam studia wyższe magisterskie-kierunek wychowanie muzyczne. Równolegle skończyłam Państwową Szkołę Muzyczną II stopnia w Kaliszu w klasie śpiewu. Wykształcenia uzupełniłam studiami teologicznymi (uczę w szkole religii) oraz wychowaniem przedszkolnym potrzebnym mi do pracy z małymi dziećmi. Corocznie uczestniczę w warsztatach muzycznych dotyczących nauki tańców ludowych oraz integracyjnych oraz zabaw przy muzyce, w tym prowadzonych metodą KLANZY.

Opis zajęć

Rytmika na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym ma na celu  wspomaganie ogólnego rozwoju dzieci. Jej podstawowym zadaniem jest poprzez zabawę wprowadzić dzieci w świat muzyki. Służą temu ćwiczenia rytmiczne, słuchowe i improwizacyjne. Zabawy, piosenki i tańce rozwijają nie tylko słuch muzyczny ale również słuch fonemowy potrzebny dzieciom do nauki czytania i pisania. Wzbogaca się koordynacja ruchowa i wyobraźnia przestrzenna. Kontakt dziecka z muzyką ma ogromne znaczenie dla rozwoju spostrzegawczości, uwagi ,pamięci i sprawności operacji myślowych. Uczy koncentracji i skupienia uwagi. Rytmika jest też świetnym przygotowaniem do innych zajęć muzycznych (taniec, śpiew, gra na instrumentach). Ponadto występy dzieci uczą je pokonywania tremy i współdziałania, dają satysfakcję i radość.

Osiągnięcia prowadzącego i/lub uczniów

Największym moim osiągnięciem jest spora grupa uczniów, która kontynuuje swoje zainteresowania muzyczne ucząc się tańca, śpiewu oraz gry na instrumencie zarówno w domach kultury, szkołach muzycznych jak i na studiach. Wszystkie dzieci przygotowywane przeze mnie do szkół muzycznych bez problemu tam się dostały i do dziś słyszę o nich jak najlepsze opinie.  

Wymagania

Grupa młodsza: 4-5 latki, grupa starsza 6-7-8 latki.

Kontakt 693889528