Centrum Kultury Błaszki

Jak zapisać się do biblioteki?

Do Bibliotek w Błaszkach i w Gruszczycach mogą zapisać się wszyscy chętni, również spoza powiatu sieradzkiego. Niezbędny przy zapisie jest dokument tożsamości oraz w przypadku osób niepełnoletnich obecność rodzica lub opiekuna.

Warunkiem zapisu jest:

  • okazanie ważnego Dowodu Osobistego (w przypadku uczniów – Legitymacji Szkolnej),
  • wypełnienie karty zapisu,
  • zapoznanie się z regulaminem korzystania ze zbiorów bibliotecznych,
  • podpisanie zobowiązania do przestrzegania zasad regulaminowych (za osoby niepełnoletnie zobowiązanie podpisuje rodzic lub opiekun prawny, który powinien okazać się dowodem osobistym).

Uwaga! Czytelnik jest zobowiązany informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły.

Korzystanie ze zbiorów bibliotecznych jest nieodpłatne.

Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni.