Centrum Kultury Błaszki

O nas

   Działalność kulturalna gminy i miasta Błaszki skupia się przy Centrum Kultury w Błaszkach. Na terenie gminy jest to jedyna istniejąca instytucja kultury. Centrum stara się aktywizować życie kulturalne w gminie poprzez współpracę z lokalnymi twórcami, placówkami oświatowymi i organizacjami społecznymi. Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom dzieci i młodzieży przy Centrum Kultury działają liczne zespoły, odbywają się zajęcia z rytmiki, plastyczne, taneczne, wokalne, nauka gry na gitarze i instrumentach klawiszowych, fitness oraz instrumentach dętych.

   Przy Centrum Kultury działa także Miejska Orkiestra Dęta. Uczestnikami i odbiorcami ofert Centrum Kultury są osoby reprezentujące różnorodne środowiska społeczne: dzieci i młodzież, dorośli, osoby starsze i niepełnosprawne.