Centrum Kultury Błaszki

Dożynki 2019

03.09.2019

Uroczystości dożynkowe w Błaszkach rozpoczęły się przemarszem pocztów sztandarowych oraz przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Błaszkach w osobie Burmistrza – Piotra Świderskiego, Sekretarz Gminy Błaszki Iwony Lisiak, Skarbnik Małgorzaty Woźniakowskiej oraz przedstawicieli Rady Miejskiej w Błaszkach w osobie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Błaszkach – Ireneusza Hendrysiaka oraz Radnych Rady Miejskiej w Błaszkach. Całość uroczystości uświetniła Miejska Orkiestra Dęta pod batutą Jana Jury oraz orszak dożynkowy z przepięknym wieńcem dożynkowym wykonanym przez OSP Gruszczyce oraz grupa motocyklowa Choppers Błaszki. Całość korowodu uświetnił przejazd bryczką Starostów tegorocznych dożynek Renaty Budy i Waldemara Bartosa wraz z Burmistrzem Piotrem Świderskim. Uroczystości na stadionie rozpoczęły się Mszą Św. polową celebrowaną przez proboszcza parafii Błaszki – księdza kanonika Jerzego Mikołajewskiego, który w homilii podkreślił trud pracy rolników oraz symbolikę święta plonów. Starostowie dożynek przekazali Burmistrzowi chleb jako symbol istoty ich ciężkiej pracy. Kolejnym etapem dożynek było przemówienie Burmistrza Piotra Świderskiego, w którym przywitał zaproszonych gości i odniósł się do trudu pracy na roli oraz bieżących osiągnięć i potrzeb Gminy Błaszki. Uroczystościom dożynkowym towarzyszyły   koncerty podopiecznych Centrum Kultury w Błaszkach, znanej piosenkarki  Izabeli Trojanowskiej oraz występu gwiazdy wieczoru Patrycji Markowskiej – charyzmatycznej wokalistki, której koncert został odebrany entuzjastycznie przez mieszkańców Błaszek. W czasie dożynek stowarzyszenia z terenu Gminy Błaszki wystawiały przygotowane przez siebie potrawy, które cieszyły się ogromnym powodzeniem. W trakcie uroczystości rozlosowano 9 wartościowych nagród ufundowanych przez sponsorów. Uczestnicy dożynek wypełniali  losy imieniem i nazwiskiem, każdy los opatrzony został stosownym numerem. Następnie po koncercie Izabeli Trojanowskiej   Burmistrz , sponsorzy oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Błaszkach rozlosowali nagrody spośród  uczestników loterii. W imieniu Burmistrza Błaszek pragniemy podziękować parlamentarzystom,  przedstawicielom władz samorządowych oraz wszystkim zaproszonym gościom. W sposób szczególny dziękujemy Starostom Dożynek Pani Renacie Buda i Waldemarowi Bartosowi,  Miejskiej Orkiestrze Dętej,  sponsorom rozlosowanych nagród, harcerzom. W sposób szczególny dziękujemy stowarzyszeniom działającym na terenie Gminy Błaszki za udział w  tegorocznych dożynkach Dziękujemy :
– Stowarzyszeniu na rzecz rozwoju wsi Włocin – Kolonia „ Razem ku przyszłości”
– Stowarzyszeniu na rzecz rozwoju wsi „ Przyszłość dla Żelisławia
– Stowarzyszeniu „ Dzika róża” Adamki
– Kołu gospodyń wiejskich Kalinowa
– Kołu gospodyń wiejskich Garbów
– Stowarzyszeniu „ Współczesne Gospodynie” Sędzimirowice
– Stowarzyszeniu Kobiety sukcesu „Brończynianki”
– Sołectwu Romanów
– Stowarzyszeniu na rzecz rozwoju wsi Gzików
– Sołectwu Kamienna
– Ochotniczej Straży Pożarnej z Gruszczyc
– Sołectwu Kokoszki

oraz wszystkim, którzy przyczynili się do świetności tegorocznego Święta Plonów mając nadzieje, że za rok spotkamy się w równie przyjemnej  atmosferze.