Centrum Kultury Błaszki

Błaszkowskie Noce

10.08.2015

"Błaszkowskie Noce” to nowa inicjatywa lokalna, którą organizuje Gmina i Miasto Błaszki wspólnie z Centrum Kultury w Błaszkach. Najważniejsze wydarzenie promocyjne Gminy i Miasta Błaszki organizowane będzie corocznie pod koniec sierpnia na zakończenie lata. Głównym celem jest integrowanie społeczności lokalnej wokół runa leśnego przy współudziale organizacji społecznych, ruchów lokalnych wciągające do wspólnej zabawy całe rodziny, które poprzez udział w zabawie wzmacniają więzi rodzinne.